Skip to main content
/media/1010/hairdressing-banner.jpg

Trin Gwallt

Bydd ein cyrsiau trin gwallt yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau i'w defnyddio mewn diwydiant sy'n newid yn gyson. Caiff eich sgiliau arbenigol eu datblygu drwy weithio mewn amgylchedd masnachol bywiog gyda chymorth hyfforddwyr ac aseswyr arbenigol. Mae hyn yn golygu y byddwch yn mynd i'r afael ag agweddau go iawn ar y gwasanaeth drwy gael profiad uniongyrchol o weithio yn y diwydiant.

Cynnwys

Prentisiaeth Lefel 2

Yr unedau gorfodol ar gyfer y Brentisiaeth Lefel 2 yw:

 • Arddull  a gorffen gwallt
 • Gosod a gwisgo gwallt
 • Torri gwallt gan ddefnyddio technegau sylfaenol
 • Lliwio ac ysgafnhau gwallt
 • Cynghori ac ymgynghori a chleientiaid
 • Siampŵ, cyflyru a thrin gwallt a chroen pen

Bydd eich cynghorydd hyfforddi yn gweithio gyda chi a'ch cyflogwr i ddewis unedau dewisol sy'n berthnasol i chi. Mae'r unedau dewisol yn cynnwys:

 • Pyrmio a niwtraleiddio gwallt
 • Plethu a throelli gwallt
 • Cyflawni dyletswyddau derbynfa salon
 • Torri gwallt dynion gan ddefnyddio technegau sylfaenol

Byddwn yn teilwra eich rhaglen ddysgu i weddu i'ch anghenion, fel bod profiad pawb yn unigryw. Er bod anghenion yn amrywio, yr amser a argymhellir i gwblhau'r rhaglen hon yw 24 mis.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2, gallech symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3 i ddatblygu a gwella eich sgiliau proffesiynol. 

Prentisiaeth Lefel 3

Yr unedau gorfodol ar gyfer y cwrs Prentisiaeth Lefel 3 yw:

 • Steilio a gwisgo gwallt yn greadigol
 • Torri gwallt yn greadigol gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau
 • Lliwio ac ysgafnhau gwallt yn greadigol a darparu gwasanaethau ymgynghori a chleientiaid

Yn ogystal â'r unedau gorfodol, gallwch ddewis o ystod eang o unedau dewisol sy'n amrywio o wasanaethau cywiro lliw gwallt i greu amrywiaeth o effeithiau plymio.

Bydd y brentisiaeth Lefel 3 yn cymryd tua 24 mis i'w cwblhau, yn union fel y brentisiaeth lefel 2.

Bydd ein cyrsiau yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau astudiai fel y gallwch gyrraedd eich llawn botensial a symud ymlaen i ddysgu pellach neu gyflogaeth. Gallai'r cymwysterau hyn arwain at gyfleoedd fel gweithio mewn salonau, canolfannau hamdden, llongau mordaith, teledu, llwyfan neu ffilm, sba, gwestai neu hyd yn oed redeg eich busnes eich hun. 

Yn ystod eich amser yn HCT byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau fel Salon Cymru, yr Urdd, Sgiliau Cymru ac UK Skills i adeiladu ar lwyddiannau ein cyn dysgwyr.

Mae cymorth gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg hefyd ar gael