Skip to main content
/media/1011/wood-occupations-banner.jpg

Galwedigaethau Gwaith Coed

Nod y cwrs yw rhoi sgiliau ymarferol, gwybodaeth a phrofiad i ddysgwyr a fydd yn eu galluogi i weithio'n effeithiol yn y diwydiant Adeiladu.

Mae ein cyrsiau wedi'u teilwra i bobl a hoffai ddechrau gweithio yn y diwydiant, neu seiri coed cymwysedig sydd am ennill cymwysterau pellach yn eu maes.

Cynnwys

Mae'r cwrs yn cynnwys: -

Gwaith to, trin trawstiau, unedau cegin, hongian drysau, cloeon a phlatiau llythyrau, gosod byrddau sgyrtin, fframiau drysau, grisiau, gwasanaethau clorio, gosod waliau pared, symud a chodi a chario adnoddau, cydrannau gosod cyntaf - ail cydrannau gosod, codi cydrannau sgerbwd adeileddol, cydymffurfio â diogelwch cyffredinol yn y gweithle, cadarnhau gweithgareddau gwaith ac adnoddau ar gyfer gwaith.

Gall yr hyfforddiant gael ei deilwra i weddu i gleientiaid yn seiliedig ar ofynion unigol a / neu ofynion diwydiant.

Rydym ni hefyd yn cynnig pecynnau pwrpasol wedi'u teilwra sy'n addas i gyflogwyr a / neu unigolion, unwaith eto yn seiliedig ar eu hanghenion penodol. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i symud ymlaen at gymhwyster lefel uwch neu ddilyn Prentisiaeth Uwch.

Mae cymorth gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg hefyd ar gael