Skip to main content

Y Cwricwlwm Amgen / Ysgolion

Er bod y rhan fwyaf o'n dysgwyr yn 14 - 19 oed, rydym yn darparu hyfforddiant i blant ysgol drwy'r Cwricwlwm Amgen a’r llwybrau prif ffrwd.

Rydym yn cynnig cymwysterau BTEC mewn amrywiaeth o bynciau i ddysgwyr y Cwricwlwm Amgen sy'n dilyn gwersi mewn Gwaith Adeiladu, Gwaith Coed, Gwaith Gof a Gwaith Metel, Plymio, Mecaneg Moduron, Therapi Harddwch, Celf a Dylunio, Cyfryngau Digidol, Lletygarwch, Chwaraeon, Gofal Plant a Thrin Gwallt.

Rydym hefyd yn darparu gwersi yn HCT neu mewn ysgolion ar gyfer cyrsiau cyfwerth â TGAU a Lefel A.  Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y cymwysterau a ganlyn mewn cydweithrediad ag Ysgolion Uwchradd Ceredigion:

Cwrs Cod ar QIW Cyfwerthedd Oriau Dysgu dan Arweiniad Bwrdd Arholi Gwybodaeth sydd ar QiW Hyd y Cwrs
Tystysgrif VRQ L2 Trin Gwallt 500/8807/5 2 TGAU (Pasio) 238 City and Guilds Trothwy L2 - 40
Pwynt Perfformiad - 92
2 flynedd
Tystysgrif Estynedig L2 BTEC Sgiliau Gwaith Gof a Gwaith Metel 600/0213/X 2 TGAU (A* - C) 180 Pearson Education Ltd. Trothwy L2 - 40
Pwynt Perfformiad - A* - 116, A - 104, B - 92, C - 80
2 flynedd
Diploma Atodol BTEC L3 Gwaith Gof a Gwaith Metel 501/1220/X 1 Lefel A (A* - C) 360 Pearson Education Ltd.

Trothwy L3 - 50
Pwynt Perfformiad - Rhagoriaeth* - 270, Rhagoriaeth - 225, Teilyngdod - 195, Pasio - 165

2 flynedd
Diploma Estynedig BTEC L2 Technoleg Cerbydau 600/4342/8 2 TGAU (A*-C) 180 Pearson Education Ltd. Trothwy L2 - 40
Pwynt Perfformiad - A* - 116, A - 104, B-92 C-80
2 flynedd