Skip to main content

Manylion Staff

Mark Gleeson

Rheolwr Corfforaethol Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

Karen Bulman

Rheolwr Tîm Dysgu a Sgiliau Galwedigaethol

Nerys Morgan

Dirprwy Rheolwr

Technoleg

Daniel Beale

Ymgynghorydd Hyfforddiant Plymio

Annabel Cooper

Ymgynghorydd Hyfforddiant Plymio

Mike Binns

Ymgynghorydd Hyfforddiant Plymio

Colin Mason

Ymgynghorydd Hyfforddiant Saer

Craig Davies

Ymgynghorydd Hyfforddiant Saer

Nigel Smith

Swyddog Adolygu Technoleg

Dai Price

Ymgynghorydd Hyfforddiant Pedoli

Dylan Davies

Ymgynghorydd Hyfforddiant Pedoli

Dylan Price

Ymgynghorydd Hyfforddiant Pedoli

Ricky Pearce

Ymgynghorydd Hyfforddiant Mecaneg Moduron

Marc Severs

Ymgynghorydd Hyfforddiant Mecaneg Moduron

Alison Newby

Ymgynghorydd Hyfforddiant Gweinyddol Busnes

Trin Gwallt, Harddwch & Gofal

Lynwen Wells

Ymgynghorydd Hyfforddiant Trin Gwallt

Olivia Richards

Ymgynghorydd Hyfforddiant Trin Gwallt

Carys Randell

Ymgynghorydd Hyfforddiant Trin Gwallt / Harddwch

Jacqui Charles

Ymgynghorydd Hyfforddiant Harddwch

Tîm MIS

Delyth Smart

Swyddog Cefnogi Dysgu Galwedigaethol

Marina Boyes

Swyddog Cefnogi Dysgu Galwedigaethol

Beth Davies

Swyddog Cefnogi Dysgu Galwedigaethol

Elen Mai Morgans

Cymorth Gweinyddol Gwasanaeth

Ymgynghorwyr Hyfforddiant Craidd

Ymrwymiad

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Catrin Jones

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Elan Nelson

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Ymgynghorwyr Hyfforddiant Craidd

Sgiliau Hanfodol

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Melisa Elek

Ymgynghorwyr Hyfforddiant