Skip to main content

Manylion Staff

Mark Gleeson

Rheolwr Corfforaethol Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

Karen Bulman

Rheolwr Tîm Dysgu a Sgiliau Galwedigaethol

Nerys Morgan

Cydlynydd - Dysgu a Sgiliau Galwedigaethol

Alison Newby

Rheolwr Tîm – Dysgu a Sgiliau Ôl-16

Technoleg

Craig Davies

Ymgynghorydd Hyfforddiant Saer

Dyfed Lewis

Ymgynghorydd Hyfforddiant Saer

Ricky Pearce

Ymgynghorydd Hyfforddiant Mecaneg Moduron

Dan Sandles

Ymgynghorydd Hyfforddiant Mecaneg Moduron

Annabel Cooper

Ymgynghorydd Hyfforddiant Plymio

Mike Binns

Ymgynghorydd Hyfforddiant Plymio

Dylan Davies

Ymgynghorydd Hyfforddiant Pedoli

Dylan James

Ymgynghorydd Hyfforddiant Aml-sgiliau

Lindsay Davies-Wigley

Ymgynghorydd Hyfforddiant Gweinyddol Busnes

Sarah Welham

Ymgynghorydd Hyfforddiant Trydanol

Trin Gwallt

Carys Randell

Ymgynghorydd Hyfforddiant Trin Gwallt

Lynwen Wells

Ymgynghorydd Hyfforddiant Trin Gwallt

Tîm MIS / Swyddog Cefnogi

Delyth Smart

Cynorthwy-ydd Cymorth - MIS

Elen Mai Morgans

Cynorthwy-ydd Cymorth - MIS

Sioned Morris

Cynorthwy-ydd Cymorth - MIS

Hayley Jenkins

Swyddog Cefnogi – DGOS Cynhwysiant a Lles

Ymgynghorwyr Hyfforddiant Craidd

Ymrwymiad

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Catrin Jones

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Elan Nelson

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Jacqui Charles

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Ymgynghorwyr Hyfforddiant Craidd

Sgiliau Hanfodol

Ymgynghorwyr Hyfforddiant

Melisa Elek

Ymgynghorwyr Hyfforddiant