Skip to main content

Prentisiaethau

Yn HCT yr ydym yn medru cynnig amrediad eang o gyrsiau prentisiaethau galwedigaethol i'r rhai sydd mewn swyddi ac sydd yn edrych i ennill cymhwyster sgiliau.

Yr ydym yn cynnig rhaglenni Prentisiaeth Lefel 2 a Lefel 3 (NVQ) sy'n cymryd rhwng un a tair blynedd i'w cwblhau.

Rhestrir y llwybrau lle cynigir prentisiaethau isod:

Os nad oes gennych swydd ar hyn o bryd, ond yr hoffech wneud cynllun prentisiaeth, cysylltwch â ni gan ein bod yn cadw rhestr o gyflogwyr sy'n edrych am brentisiaid. Ar yn ail os ydych mewn gwaith ac am gael cymwysterau galwedigaethol gwerthfawr, yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Cymorth gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg ar gael.