Skip to main content
/media/1014/plumbing-banner.jpg

Plymio

Rydym ni'n cynnig cyrsiau plymio i bobl a hoffai ddechrau gweithio yn y diwydiant Plymio a phlymwyr cymwysedig sydd am ennill cymwysterau plymwaith pellach.

Nod y cwrs yw rhoi sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ymarferol i ddysgwyr a fydd yn eu galluogi i weithio'n effeithiol yn y diwydiant Plymio.

Cynnwys

Hyfforddeiaeth Plymio Lefel 1 - City & Guilds 7202

Cymhwyster ar gyfer y rhai hynny sy’n aros i fynd i’r diwydiant plymio yw hwn.  Mae’n rhoi’r cyfle i chi godi rhai sgiliau craidd a gwybodaeth ac mae’n rhoi’r cyfle i chi symud ymlaen naill ai i’n cymwysterau Plymio neu Osodiadau Trydanol, Lefel 2 & 3.

Anelir y cymwysterau hyn at ddysgwyr sydd am godi’r sgiliau sylfaenol a’r wybodaeth am Osodiadau Plymio.

Diwrnod yr wythnos yn HCT a 4 diwrnod yr wythnos gyda chyflogwr. Mae HCT ond yn rhedeg y llwybr plymio ar gyfer y cymhwyster hwn.

Un portffolio ymarferol i’w gwblhau yn HCT. Dim arsylwadau ar y safle yn angenrheidiol.

Plumbing/Electrical Installation qualifications and training courses | City & Guilds (cityandguilds.com)

Prentisiaeth Plymio Lefel 2 & 3 6189-11/31

Mae cyrsiau plymio a gwresogi domestig y City & Guilds yn ymdrin â’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn plymio a gwresogi domestig. Mae’r meysydd astudio yn cynnwys:

  • Systemau dŵr poeth ac oer domestig
  • Systemau gwres canolog
  • Systemau glanweithdra
  • Technolegau amgylcheddol
  • Gosodiadau olew (lefel 3)

Cynlluniwyd y cymhwyster plymio a gwresogi NVQ, Lefel 2 ar gyfer unrhyw un sydd am ddod yn blymer neu’n beiriannydd gwres canolog. Mae’n rhoi’r holl hyfforddiant plymio a gwres canolog domestig sylfaenol sydd ei angen arnoch i ddechrau gweithio yn y diwydiant. 

Anelir y cymhwyster plymio a gwresogi NVQ, Lefel 3 at unrhyw un sydd eisoes wedi cwlbhau cymhwyster Lefel 2 neu sy’n meddu ar rywfaint o wybodaeth a phrofiad perthnasol yn barod. Os dewiswch unedau sy’n ymwneud â nwy ar Lefel 3, byddwch yn ennill y drwydded Diogelwch Nwy i ymarfer pan fyddwch wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Diwrnod yr wythnos yn HCT a 4 diwrnod yr wythnos gyda chyflogwr. Mae dau bortffolio i’w cwblhau. Un llyfr tasgau ymarferol i’w gwblhau yn HCT, 1 portffolio NVQ ar y safle.

Rhaid i bob prentis weithio gyda phlymer sydd wedi cymhwyso’n llawn er mwyn ennill y cymhwyster hwn.

Ffoniwch am ragor o fanylion.

Plumbing and Domestic Heating qualifications and training courses | City & Guilds (cityandguilds.com)

Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig (Heb Fent) - Domestic Hot Water Storage Systems | Unvented | BPEC

Rheoliadau Dŵr / Is-ddeddfau - Water Regulations | Byelaws | Learning for Life | BPEC

 

Sponsors