Skip to main content
/media/1017/electrotechnical-services-installation-banner.jpg

Gosod Gwasanaethau Electrotechnegol

Nod y cwrs yw rhoi sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ymarferol i chi a fydd yn eich galluogi chi i fod yn drydanwr cymwysedig.

Mae HCT yn cynnig cyrsiau i bobl a hoffai ddechrau gweithio yn y diwydiant a thrydanwyr cymwysedig sydd am ennill cymwysterau pellach.

Cynnwys

Mae'r cwrs yn cynnwys: -

  • sicrhau gwaith trydanol diogel ar safle - paratoi i osod systemau gwifro trydanol, amgaeadau a chyfarpar
  • gosod systemau gwifro trydanol, amgaeadau a chyfarpar
  • cysylltu systemau gwifro a chyfarpar gan ddefnyddio dulliau diogel a chymeradwy
  • archwilio, profi a chomisiynu gosodiadau trydanol
  • diagnosio a chywiro namau trydanol
  • darparu gwybodaeth dechnegol a gweithredol i bobl berthnasol
  • iechyd a diogelwch

Gall yr hyfforddiant gael ei deilwra i weddu i gleientiaid yn seiliedig ar ofynion unigol a / neu ofynion diwydiant.

Mae HCT hefyd yn cynni pecynnau pwrpasol wedi'u teilwra sy'n addas i gyflogwyr neu unigolion yn seiliedig ar eu hanghenion penodol. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Cwblheir danfon trydanol yng Ngholeg CNPT Campws Y Drenewydd.

Dilyniant

Byddwch yn cael cyfle i symud ymlaen at gymhwyster lefel uwch neu ddilyn Prentisiaeth Uwch.

Mae cymorth gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg hefyd ar gael