Mae Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT)

yn cynnig amrediad o gyrsiau galwedigaethol i baratoi pobl o bob oed ar gyfer y gweithle drwy ddarparu hyfforddiant sgiliau yn y meysydd canlynol:

Gall dysgwyr gofrestru ar Gwrs Hyfforddai (Lefel 1) neu raglenni Prentisiaethau (Lefel 2 & 3), gyda chymorth yn cael ei roi i ddod o hyd i leoliadau gwaith a sicrhau swydd llawn amser.

Yr ydym hefyd yn gweithio gyda phobl nad ydynt eto yn gwybod pa yrfa y dymunant ei ddilyn ac yn cynnig rhaglen "ymgysylltu" sydd yn paratoi pobl ifanc (16-18 oed) ar gyfer gwaith drwy ysgrifennu CV, edrych am swydd ac ymgymryd â sgiliau hanfodol a gwersi cyflogadwyedd. Tra eu bod ar y cwrs 3 diwrnod yr wythnos yma (21 awr), gall dysgwyr dderbyn hyd at £30 yr wythnos a chael help tuag at gostau teithio.

Mae ein ymgynghorwyr hyfforddiant yn gweithio'n agos gyda phob ysgol uwchradd yng Ngheredigion, gan gynnig cyrsiau sydd yn cytateb i TGAU a Lefel A mewn sgiliau galwedigaethol, gan hefyd ddarparu gwersi i blant ysgol ar y Cwricwlwm Amgen.

Yr ydym yn cynnig amrediad i gyrsiau galwedigaethol preifat sydd yn agored i bawb, gan roi cyfle i chi ddysgu am waith plymwr, gwaith saer etc. sgiliau elfennol at ddefnydd bob dydd.

Cover photo

Newyddion, Digwyddiadau a Nodweddion

Diwrnod Agored Ar-lein

Diwrnod Agored Ar-lein

21/04/2021

Diwrnod Agored Ar-lein ar 21ain o Ebrill 2021 rhwng y oriau 14:00 a 17:00.

I cofrestri cwblhewch y ffurflen ar-lein yma, ymweld â tudalen Facebook ni neu ffoniwch 01970 633040.

Diolch

Rhestr Pris Academi Gwallt a Harddwch

Rhestr Pris Academi Gwallt a Harddwch

26/06/2019

Cael eich copi o restr brisiau'r Academi Gwallt a Harddwch. Archebwch eich apwyntiad heddiw ar 01970 633040.


City and Guilds logo
ACT developing learning logo
CITB logo
Caru Love Ceredigion logo
European Social Fund logo

Caiff y Rhaglenni Prentisiaeth, Ymgysylltu a Hyfforddi eu harwain gan Lywodraeth Cymru drwy gefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop