Skip to main content
/media/1016/childcare-banner.jpg

Adran Gofal

Mae'r Adran Gofal yn darparu cyrsiau hyfforddi gofal plant ar Lefel 1. Gall yr amrywiol leoliadau a gwasanaethau gynnwys:

  • grwpiau chwarae
  • meithrinfeydd dydd
  • crèche
  • clwb Ôl Ysgol
  • cylchoedd meithrin
  • canolfannau teuluol
  • canolfannau integredig i blant
  • gwasanaethau gofal plant

Mae'r hyfforddiant a gynhigir gennym yn rhoi cyfle i chi weithio gyda phlant a bobl ifanc tra'n meithrin dealltwriaeth o theori eu datblygiad. Gallwch ddechrau hyfforddi gyda Hyfforddiant Ceredigion heb unrhyw gymwysterau blaenorol, neu gyrsiau astudio blaenorol.

Cyrsiau

Yr ydym yn cynnig yr hyfforddiant canlynol ar hyn o bryd:

  • Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae tystysgrif Lefel 1 yn addas ar gyfer rhai sydd heb gymwysterau na phrofiad blaenorol, ond sy'n dymuno gweithio o fewn y sector ac a hoffai ddatblygu eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau, a all arwain at yrfa a / neu gynnydd academaidd.

Cyflwynir yr hyfforddiant yn ein Canolfan Hyfforddiant yn Llanbadarn neu Swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion gan staff â chymwysterau academaidd a phrofiad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

 

Mae cymorth gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg hefyd ar gael